Torslanda Property Investment Bokslutskommuniké 2016

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016

  • Hyresintäkterna uppgick till 49 942 960 kr (49 551 814)
  • Driftsöverskottet uppgick till 43 127 240 kr (39 907 711)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 33 197 868 kr (27 932 653)
  • Periodens resultat uppgick till 17 839 270 kr (13 321 744)
  • Resultat per aktie uppgick till 8,34 kr (6,23)

REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JULI- 31 DECEMBER 2016 

  • Hyresintäkterna uppgick till 25 129 684 kr (24 754 628)
  • Driftsöverskottet uppgick till 21 670 550 kr (18 221 171)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 622 465 kr (12 816 726)
  • Periodens resultat uppgick till 9 142 097 kr (5 766 652) 
  • Resultat per aktie uppgick till 4,27 kr (2,69)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Med avstämningsdag den 15 januari, 15 april, 15 juli och 17 oktober 2016 delade bolaget ut 2 kronor per aktie och tillfälle.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
Med avstämningsdag den 16 januari 2017 delade bolaget ut 2 kronor per aktie.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Årsstämma 2017: 10 maj 2017
Halvårsrapport 2017: 23 augusti 2017

Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida under vecka 10.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 2 mars

Torslanda Property Investment AB (publ) 

Pontus Kågerman
Styrelseordförande

David Bergendahl
Styrelseledamot

Stefan Davidson
Styrelseledamot

Caesar Åfors  
Vd

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Caesar Åfors, vd
Telefon:+46 70-662 48 48,
e-mail: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: www.torslandapropertyinvestment.se.

Denna information är sådan information som Torslanda Property Investment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

Torslandas aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser.


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD