Beslut på extra stämma

På den extra bolagstämma som hölls 15 januari i Stockholm, beslutades det att entlediga Jakob Fyrberg, Jan Klippvik och Mikael Pauli från sina uppdrag som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidson till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill årsstämman 2015 samt att välja Pontus Kågerman till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades det att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 50 000 kr per år och att arvode till övriga ordinarie styrelseledamöter ska utgå med 25 000 kr per år.

15 januari 2015

För ytterligare information, kontakta
Caesar Åfors, VD, Torslanda Property Investment AB (publ),
+46 70-662 48 48,
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida:
www.torslandapropertyinvestment.com

Om Torslanda Property Investment
Torslanda Property Investment AB (publ) är ett svensk fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Sörred 8:4 i Göteborg. Fastigheten är uthyrd till 100 procent, där Volvo PV representerar 97,5 procent av intäkterna med ett kontrakt som löper till den 31 december 2024. Bolaget förvaltas av den Göteborgsbaserade fastighetsförvaltaren Wilfast Förvaltning AB. Bolaget ansökt om notering på First North på Nasdaq Stockholm, med Wildeco som bolagets Certified Adviser.


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD