Torslanda Property Investment publicerar årsredovisning för 2015

Torslanda Property Investments årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på http://www.torslandapropertyinvestment.com

Handelsinformation
Kortnamn på First North: TORSAB
Certified Adviser: Wildeco
Likviditetsgarant: Erik Penser Bankaktiebolag
ISIN-kod: SE0006503975

Stockholm den 11 mars 2016

För ytterligare information, kontakta:
Caesar Åfors, VD
Torslanda Property Investment AB (publ)
Tel: 070-662 48 48


Om Torslanda Property Investment

Torslanda Property Investments fokuserar på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Fokus ligger främst på kontorsfastigheter med starka kassaflöden i och kring stora och mellanstora städer.

Webbplats
www.torslandapropertyinvestment.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Torslanda Property Investment via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Stefan Berg VD