Tempest Security skyddar European Centre for Disease Protection and Control, (ECDC)

Tempest Security har vunnit en EU-upphandling avseende leverans av säkerhetstjänster till EU-myndigheten europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

ECDC har under hösten genomfört EU-upphandling av säkerhetstjänster till sina verksamheter i Solna. Upphandlingen syftade till att skriva avtal med en leverantör som kan leverera kvalificerad säkerhetspersonal, utreda, rådgiva och implementera skyddsbehov samt säkerhetsutbildningar.

Tempest Security mottog den 30 oktober positivt tilldelningsbesked och leveransen startade i början av december 2015.

- För Tempest Security är det vårt första uppdrag åt en EU-myndighet vilket vi är väldigt stolta över. Uppdraget som är krävande och mångfacetterat kommer att involvera flera specialistfunktioner inom Tempest vilket är utmanande och extra stimulerande.

Uppdraget beräknas omsätta ca 18 miljoner kronor över avtalsperioden inklusive optioner.

2016-01-20

För mer information:
Andrew Spry, vd
070-931 25 03

Tempest Security levererar sedan 2009 bevaknings- och säkerhetstjänster. Vi är i dag ett av Sveriges tio största bevakningsföretag. Som uppstickare på marknaden ställer vi stora krav på oss själva att vara flexibla, nytänkande och lösningsorienterade. Vi är heltäckande och levererar allt från väktare till personskydd, parkeringstjänster, säkerhetstekniska funktionslösningar och risk management. Tempest Security ingår i Tempestgruppen som i övrigt består av säkerhetsteknik, säkerhetsutbildning och vissa FM-tjänster.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60