REGMAR

TEMPEST SECURITY AVSER FÖRVÄRVA ÖRESTADS INDUSTRIBEVAKNING

Tempest Security fortsätter växa i Sverige inom bevakningssegmentet och i ett led att öka den geografiska täckningen har idag en avsiktsförklaring (LOI) ingåtts om ett bolagsförvärv av Örestads Industribevakning AB med dotterbolag. Avsiktsförklaringen är exklusiv och en formell due dilligence process inleds.

Örestads Industribevakning AB grundades 1966 och verkar primärt i Skåne. Bolaget har gått in i sitt femte decennium som bevakningsföretag och är därmed ett av Sveriges äldsta företag i bevakningsbranschen. Bolaget är verksamt inom traditionell bevakning, parkeringstjänster och fastighets- och åtgärdstjänster och utgår från Malmö och Lund.

Bolaget har under de senaste åren visat en stabil omsättning. Räkenskapsåret 31 augusti 2020 omsatte bolaget 29,8 Mkr (2019: 25,6 Mkr), med ett rörelseresultat om 3,1 Mkr (2019: 0,5 Mkr).

Tempest Security avser att förvärva 100 procent av kapitalet och röster. Säljarna kommer att kvarstå som anställda i bolaget. I och med detta kommer sedvanlig due diligence-process inledas för skyndsam fortsatt process. Tillträde till bolaget beräknas till den 1 oktober.

-Örestads Industribevakning AB kommer betyda mycket i Tempest Securitys tillväxtplaner. De är en stark aktör på den lokala marknaden och kommer bidra positivt till Tempest Security resultat. Det kommer även att innebära att Tempest Security med den utökade geografiska närvaron kommer kunna attrahera nya kundgrupper med nationella behov, säger Andrew Spry VD Tempest Security AB.

-Genom Örestads Industribevakning AB och vår tidigare etablering i Köpenhamn ser vi nu även en stor möjlighet att kunna erbjuda samordnade leveranser av kvalificerad säkerhet för hela den expansiva Öresundsregionen vilket vi sett en efterfrågan av fortsätter Andrew Spry.

Ytterligare och ev. kompletterande information om transaktionen kommer att ges när ett bindande köpeavtal har ingåtts.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
[email protected]
072-454 14 30

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2021 kl 09:00.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 öppnade vi vår verksamhet i USA.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60