REGMAR

Tempest Security AB (publ) förlänger avtal med Atrium Ljungberg samt adderar nya tjänster.

Tempest Security har omtecknat ett avtal med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg avseende leveranser av bevaknings- och säkerhetstjänster till Sickla i Nacka i östra Stockholm.

2019 meddelande Tempest att det tecknats ett 3 årigt avtal med Atrium Ljungberg. Detta avtal är nu omtecknat och förlängt med 3 år och sträcker sig således minst 5 år från och med den 1 november. Bevakningstjänster kompletteras i det nya avtalet med säkerhetstekniska lösningar samt fjärrtjänster från Tempest Security Operations Center. Omteckningen och förlängningen av avtalet ger ytterligare intäkter om minst 30 MSEK under den inledande avtalsperioden.

Genom att introducera avancerad säkerhetsteknik i form av olika typer av detekterande kamerateknik, övervakad från Tempest Security Operations Center, ger det möjligheter till bättre resursutnyttjande av den personella bemanningen vilket ökar precision och effektivitet i utförandet av detta avtal.

- Detta är ett avtal i linje med vår affärside att kombinera personell bevakning med avancerad teknik och SOC tjänster. Det skapar kostnadseffektivitet för kunden och stärker vår marginal samtidigt som det ger en ökad säkerhet. Att vi nu skriver detta avtal visar på vår långsiktighet, innovativa förmåga och närhet till våra kunder, säger Andrew Spry, VD Tempest Security AB.

Sickla har utvecklats från industriområde till levande stadskvarter med en blandning av restauranger, butiker, kontor, bostäder, kultur och lärande. Idag arbetar ca 8000 personer i den snabbt växande stadsdelen som utvecklas med fler kontor, bostäder, hotell och service. Sickla har ett strategiskt läge med goda kommunikationer precis vid kommande tunnebanelinje.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
[email protected]
072-454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2020 kl. 14:30 CET.

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, [email protected], www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Bifogade filer

PRM-ALSickla3.pdf

Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60