Tempest Security AB (publ) avyttrar dotterbolag i Turkiet

Tempest Security AB (publ) har avyttrat sitt dotterbolag i Turkiet. Detta beslut är i linje med Tempests strategi, där vi renodlar och fokuserar på våra kärnmarknader. Det turkiska bolaget har under 2023 dragits med förlust och omsättningen har historiskt till största del utgjorts av internhandel. Ansvaret för verksamheten tas över av nuvarande ledning för dotterbolaget.

Det turkiska dotterbolaget tillkom 2017 genom förvärvet av det brittiska bolaget i-CRC Ltd. och har främst varit en intern underleverantör till Tempests verksamhet inom varumärkesskydd och utredningar, som Tempest erbjuder genom sitt dotterbolag i Storbritannien. Tempest Security kommer fortsatt att erbjuda samtliga tjänster, och kommer vid behov anlita det turkiska bolaget som en extern underleverantör.

-Verksamheten i Turkiet har under de senaste åren haft en utmaning att uppvisa lönsamhet. Denna avyttring möjliggör att vi kan fokusera på våra kärnmarknader, samtidigt som vi kommer fortsätta kunna erbjuda alla tjänster inom ramen för varumärkesskydd och utredningar. säger Helena Skarle, VD i Tempest Security.

Avyttringen kommer inte ha någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapportering för 2024. Tempest Security är aktiva på följande marknader; Sverige, Storbritannien, Danmark och USA.

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ)
010-4577760

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se

Bifogade filer

PRM-turkiet.pdf

Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60