REGMAR

Tempest Security AB ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av FUSION 85 LTD och SCiSCO Global Solutions LTD.

Tempest Security AB (publ) har idag undertecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga aktier i de brittiska företagen FUSION 85 Limited och SCiSCO Global Solutions Limited. Målet är att ett bindande SPA ska undertecknas under februari 2021.

FUSION 85 grundades 2008 och är specialiserat på undersökningar av immateriella rättigheter och varumärkesskydd. FUSION 85 arbetar för ett brett utbud av kunder från både den offentliga och privata sektorn, inklusive några av världens ledande varumärken, internationella advokatbyråer, brottsbekämpande myndigheter samt ett brett utbud av små och medelstora företag.

SCiSCO Global Solutions är ett utredningsföretag med omfattande erfarenhet av alla aspekter av brottsutredning och andra utredningar, specialiserat på försäkringsärenden och försäkringsbedrägerier. SCiSCO-kunder inkluderar ledande försäkringsbolag, advokatbyråer och blue-chip-företag och stödjer främst försäkringsgivare, skadechefer, skadereglerare, underwriters och advokater.

Båda företagens personal har lång erfarenhet av att hantera komplexa och avancerade brottsutredningar på hög nivå såväl nationellt som internationellt. Alla utredningar följer Police and Criminal Evidence Act, Criminal Procedure and Investigations Act, the Regulation of Investigatory Powers Act och relevanta nationella lagstiftning och förordningar.

Tempest Security äger idag UK-baserade i-Corporate Risk Consultants Limited, i-CRC, som driver liknande utredningar rörande varumärkesskydd som FUSION 85. i-CRC har specialiserat sig på fysiska utredningar medan FUSION 85 har sin expertis inom den digitala online-miljön. Tempest ser att det finns stora synergier i kombinationen av dem båda och att ett förvärv ger möjlighet att skapa ett ledande företag inom varumärkesskydd. Förvärvet av SCiSCO breddar Tempest existerande erbjudande i brottsutredningar.

FUSION 85 Limited och SCiSCO Global Solutions Limited hade en sammanslagen omsättning på ca GBP 1,15 m, 2020.

Företagen inleder nu slutförhandlingar parallellt med att en due-dilligence genomförs i hopp om ett bindande aktieköpsavtal sluts under februari.

Tempest Security avser att betala ca GBP 1,1 m. Eventuell tilläggsköpeskilling kan tillkomma om specifika kriterier uppfylls. Vi avser att återkomma med ytterligare information om förvärvet och dess finansiering senast när villkoren för förvärvet är slutligt överenskomna.

Läs mer om de nya samt befintliga brittiska verksamheterna på

https://fusion85.com/

https://sciscogs.com/

https://www.i-crc.eu/

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
[email protected]
072-454 14 30

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier growth market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 08:45 CET.

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60