Tempest Security AB (publ) avyttrar det indirekta innehavet i Gothia Protection Finland OY

Tempest Security AB (publ) ("Tempest") har avyttrat det indirekta innehavet i Gothia Protection Finland OY ("Målbolaget"). Tempest innehade före transaktionens genomförande, genom det helägda dotterbolaget GPG Holding AB ("GPGH"), 45 procent av aktierna i Målbolaget. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 euro och som en del av transaktionen ska GPGH tillföra Målbolaget ett kapitaltillskott om 16 000 euro. Aktierna i Målbolaget överlåts till majoritetsägaren tillika styrelseledamoten i Målbolaget. Tempest och GPGH innehar efter transaktionen inte längre några aktier i Målbolaget.

Köpeskillingen och kapitaltillskottet utgör enligt styrelsens bedömning marknadsvärdet för aktierna i Målbolaget eftersom Målbolaget genererar förluster och har ett negativt eget kapital. Målbolaget var tidigare ett intressebolag för Tempestkoncernen och bakgrunden till transaktionen är att Tempest inte längre anser det motiverat att kvarstå som minoritetsägare i den förlustdrivande verksamheten och att Målbolaget förväntas behöva tillföras ytterligare kapitaltillskott.

Tempests finansiella rapportering kommer inte att påverkas av transaktionen framgent eftersom Målbolaget inte har tillfört något värde till Tempestkoncernen.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
[email protected]
072-454 14 30

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020 kl. 14:00 CEST.

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, [email protected], www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60