REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Tempest Security AB (publ) den 18 juni 2020

Tempest Security AB (publ) ("Tempest") höll extra bolagsstämma i dag den 18 juni 2020. Den extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

Godkännande av aktieöverlåtelse

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna GPG Holding AB:s ("GPG") försäljning av GPG:s aktieinnehav, motsvarande 51 procent av aktierna, i Nordic Protection Academy AB ("NPA") till Nordic Invest 365 AB ("Nordic Invest"). Köpeskillingen om 287 000 kronor, tillika villkoren för försäljningen, är enligt styrelsen marknadsmässiga och ersättningen ska erläggas av köparen, Nordic Invest, i form av ett kontant vederlag på tillträdesdagen. Bolagsstämmans godkännande har fattats med erforderlig majoritet om nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid bolagsstämman. Efter aktieförsäljningen äger inte Tempest, varken direkt eller indirekt, några aktier i NPA.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
[email protected]
072-454 14 30

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020 kl. 10:15 CEST.

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, [email protected], www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60