Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022 ÅRSREDOVISNING
Årsredovisning 2022 ÅRSREDOVISNING
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Swedavia

Vi ska tillsammans med partners skapa mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. 

Webbplats
www.swedavia.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Swedavia via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn SWEDA-102-O2 ISIN-kod SE0005035649