REG

Skogsfond Baltikum inleder förvärvsarbete i Litauen

Skogsfond Baltikum AB (publ) har sedan september 2019 förvärvat 5300 hektar skog i Lettland och verksamheten expanderar nu till Litauen. Syftet är att tillvarata affärsmöjligheter i större delar av Baltikum och öka potentiell totalavkastning för investerarna. Skogsfond Baltikum har nu tre aktiva förvärvsteam; Norra Lettland, Södra Lettland och Litauen.

Skogsindustrins utveckling i Litauen ligger relativt sett några år efter Lettland, vilket historisk gjort att både skogsråvaran och skogsfastigheterna varit något lägre prissatta i Litauen. Skogsfastigheterna är dock större i Lettland och det är därmed också enklare att förvärva större arealer skogsmark i Lettland. Men, den första januari 2020 infördes en begränsningsregel i Litauen för stora etablerade skogsbolag med över 1500 hektar mark, vilket gjort att aktörer med över 1500 hektar skogsmark i Litauen har slutat köpa skog. Marknadsbalansen är därmed påverkad och prisbilden på skogsfastigheter i Litauen är nu ännu lägre än tidigare.

- Vi startar nu upp verksamhet i Litauen med dotterbolaget Baltijos Misku Fondas och har redan vunnit ett par budgivningar på virkesrika barrskogbestånd med förvärvspris under 20 EUR per kubikmeter. Vi siktar på att systematisk förvärva noga utvald skog i Litauen med målet att äga 1500 hektar högavkastande Litauisk skog inom ett år, förklarar Skogsfond Baltikums vd, Carl Olén.

Förvärvsansvarig för Skogsfond Baltikums arbete i Litauen blir Anders Olsson, skogsingenjör från Tingsryd. Anders har 10 års erfarenhet som skogsinspektör på Södra och har sedan 2017 förvärvat skogsfastigheter i Litauen för eget bolag och åt externa kunder, däribland institutionella skogsfonden Silvestica Green Forest. Anders lokala förvärvsteam med tre anställda arbetar nu exklusivt på uppdrag av Skogsfond Baltikum.

- Tillväxten i Litauen motsvarar den bästa du kan hitta i Sverige fast till en tredjedel av priset per kubikmeter stående skog. Givet den nuvarande marknadssituationen kan tidpunkten inte bli bättre för Skogsfond Baltikum att förvärva skog i Litauen. Jag är glad för förtroendet och ser fram emot att förvärva prisvärd kvalitetsskog inom ramen för detta uppdrag, säger Anders Olsson, förvärvsansvarig för Skogsfond Baltikum i Litauen.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70334 51 02
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Kort om Skogsfond Baltikum AB (publ)
Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogsfastigheter i Baltikum där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är leverera årlig nettoavkastning på 7-9 % genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Placeringshorisonten är åtta år och bolagets aktie (SKOG A) är noterad på Nordic Growth Market.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02