REG MAR
Kommuniké från årsstämma 2024 Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm fredagen den 14 juni 2024 och det beslutades att bifalla förslagen enligt kallelsen.
REG MAR
Eget kapital per A-aktie är 1 868 SEK Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, även så kallad NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2024-03-31. Beräknat eget kapital...
REG MAR
Kallelse till Årsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ) Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2024, klockan 10:00 på Valhallavägen 124 i Stockholm.
REG MAR
Årsredovisning 2023 Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ För ytterligare i...
REG MAR
Skogsfond Baltikum har ingått en avsiktsförklaring avseende försäljning av tillgångarna i Lettland Skogsfond Baltikum AB (publ) ("Bolaget" eller "Skogsfond Baltikum") har idag ingått en avsiktsförklaring om försäljning av 8 080 hektar skog och mark i Lettland, vilket omfattar...
REG
Summary of the Year-end Report 2023  January-December 2023 compared to Januari-December 2022 - Land holdings amounted to 9,157 hectares (9,008) - Productive forestland amounted to 7,626 hectares (7,004) - The stand...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2023  Januari-december 2023 jämfört med januari-december 2022   • Markinnehavet uppgick till 9 157 hektar (9 008) • Produktiv skogsmark uppgick till 7 626 hektar (7 004) • Virkesförr...
REG MAR
Ny årlig värdering ger Skogsfond Baltikums markinnehav 10 procent högre värde per hektar Skogsfond Baltikum AB (publ) ("Bolaget" eller "Skogsfond Baltikum") har som tidigare år anlitat Norskog AS för att utföra en årlig oberoende extern värdering av marktillgångarna....
REG MAR
New annual valuation gives Skogsfond Baltikum's land assets a 10 percent higher value per hectare Skogsfond Baltikum AB (publ) ("Company" or "Skogsfond Baltikum") has, as in previous years, engaged Norskog AS to perform an annual independent external valuation of the land ass...
REG
Skogsfond Baltikum offentliggör memorandumet avseende tillgångarna i Lettland Det memorandum som Skogsfond Baltikum AB (publ) ("Bolaget") har tagit fram avseende den planerade försäljningen av Bolagets tillgångar i Lettland, 8 080 hektar skog och mark, off...
REG
Skogsfond Baltikum publishes the memorandum regarding the assets in Latvia The memorandum prepared by Skogsfond Baltikum AB (publ) (the "Company") regarding the planned sale of the Company's assets in Latvia, 8,080 hectares of forest and land, is publis...
REG
Skogsfond Baltikum delar upp försäljningen av tillgångarna i en lettisk och en litauisk del Som tidigare offentliggjorts avser Skogsfond Baltikum AB (publ) att inleda försäljning av samtliga tillgångar. Försäljningsprocessen fortskrider och styrelsen har nu beslutat att...
REG
Skogsfond Baltikum har framgångsrikt genomfört omfattande tillväxtfrämjande skogsvårdsåtgärder under året Skogsfond Baltikum AB (publ) meddelar att årets planerade skogsvårdsåtgärder är genomförda och att väsentliga arealer har förbättrats samt att de sista uppdateringarna är under r...
REG MAR
Eget kapital per A-aktie är 1 695 SEK Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, även så kallad NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2023-09-30. Beräknat eget kapital...
REG MAR
Skogsfond Baltikum inleder försäljning av samtliga tillgångar Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har idag fattat beslut om att inleda försäljning av samtliga tillgångar. Beslutet sker utifrån en utredning av förutsättningarna för ti...
REG MAR
Halvårsrapport 2023 • Markinnehavet uppgick till 9 157 hektar (8 011) • Virkesvolymen uppgick till cirka 835 000 kubikmeter stående skog (740 000) • Eget kapital per A-aktie var 146,9 EUR (116,4) m...
REG MAR
Kommuniké från årsstämma 2023 Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm torsdagen den 15 juni 2023 och det beslutades att bifalla förslagen enligt kallelsen.
REG MAR
Skogsfond Baltikum AB (publ) utreder förutsättningarna för tidigarelagd försäljning av skogsinnehavet Skogsfond Baltikum AB (publ) utreder förutsättningarna för avyttring av skogstillgångarna före år 2026 med möjliga alternativ för att maximera värdet för bolagets aktieägare.

Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02