REG

Skogsfond Baltikum delar upp försäljningen av tillgångarna i en lettisk och en litauisk del

Som tidigare offentliggjorts avser Skogsfond Baltikum AB (publ) att inleda försäljning av samtliga tillgångar. Försäljningsprocessen fortskrider och styrelsen har nu beslutat att dela upp försäljningen av fondens samtliga tillgångar i två delar; en lettisk portfölj och en litauisk portfölj. Den lettiska portföljen, som motsvarar cirka 88 procent av fondens totala markarealer, planeras avyttras först. Investerare inbjuds till att under december kontakta Oskar Danielsson för att få tillgång till datarum i mitten av januari 2024.

13 December 2023 - anmäl intresse och ingå sekretessavtal (NDA)
Investerare inbjuds att från och med 13 december 2023 kontakta transaktionsrådgivare Oskar Danielsson, +46(0)70 241 97 18, och att ingå NDA med Skogsfond Baltikum. NDA kommer att vara en förutsättning för att få tillgång till datarum när detta öppnas.

Mitten Januari 2024 - Memorandum, datarum samt vendor DD (skoglig due diligence)
Ett datarum med utförlig information om skogstillgångarna/fastigheterna i Lettland presenteras till parter som anmält intresse. Ett memorandum avseende tillgångarna i Lettland ska offentliggöras.

29 Februari 2024 - Anbudsdag
Till denna dag kl 15:00 ska skriftliga bud ha lämnats in. Mer information om budprocess och utformning av bud presenteras i memorandum.

Mars-juni 2024 - Letter of intent, DD & överlåtelse
Avsikten är att teckna Letter of intent med en köpare som får exklusivitet i fortsatt process och möjlighet att utföra finansiell och legal DD före slutligt aktieöverlåtelseavtal och tillträde.

- Vi har haft möjlighet att få arbeta med flertalet större affärer i regionen de senaste åren och ser mycket fram emot att få vara del av denna process, fastslår Oskar Danielsson, utsedd transaktionsrådgivare för Skogsfond Baltikum.

Försäljningsprocessen kan komma att justeras eller avbrytas. Händelser och beslut kopplade till försäljningsprocessen kommuniceras separat.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46(0)70 3345 102                                                                               
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 12 december 2023 kl. 20:59.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en god avkastning genom att förvärva, utveckla och i slutänden avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast år 2026. Bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02