REG

Regionindelad skogsförvaltning i Lettland

Organisationen för skogsförvaltningen i Lettland har uppdelats på två regioner med en erfaren skogsförvaltare för respektive region.

Skogsfond Baltikums markinnehav i Lettland uppgår till 7 246 hektar fördelat på 600 skogsfastigheter. Regionindelning har skett i syfte att utveckla skogsförvaltningen och två erfarna skogsförvaltningsföretag har anlitats. SUSAB är anlitade för skogsförvaltning i östra regionen och Foran Baltic är anlitade för skogsförvaltning i västra regionen.

För övrigt har Skogsfond Baltikum tidigare rapporterat att skogsförvärvsbolaget Kupica inte längre är ett närstående bolag. Förändringarna registrerades i det lettiska Bolagsverkets register 2021-09-02 och inga transaktioner har gjorts med detta skogsförvärvsbolag under 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70 3345 102
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Informationen lämnades för offentliggörande 18 november 2021.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02