Ökat underliggande värde, artikel och visualiserad substansrabatt

Skogsfond Baltikum har de senaste två veckorna offentliggjort marknadskommentar och en uppdaterad högre värdering av skogen/aktien.

I fredags blev Skogsfond Baltikum omskrivna av en journalist på Finanstid, här är artikeln:
Skogsfond Baltikum utmanar sektorkollegorna med halva priset per hektar och dubbla tillväxten

Idag visualiseras eget kapital per A-aktie i relation till aktiekursen, den även så kallade substansrabatten, på hemsidan. Se även bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070 3345 102                                                             
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en alternativ investeringsfond som förvärvar och utvecklar skogsfastigheter i Baltikum där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Genom konsolidering av noga utvalda skogsfastigheter och tillväxtfrämjande åtgärder skapar Skogsfond Baltikum aktieägarvärde och klimatnytta. Målet är att leverera en genomsnittlig avkastning på 7 - 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj ungefär år 2026. Bolagets A-aktie är börsnoterad på reglerad marknad, NGM Nordic AIF Sweden, sedan 2019.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02