REGMAR

Eget kapital per A-aktie är 1 695 SEK

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, även så kallad NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2023-09-30. Beräknat eget kapital är 147,1 EUR motsvarande 1 695 SEK per A-aktie med omräkningskurs 11,53 SEK/EUR.

Eget kapital per A-aktie har ökat med 0,2 EUR jämfört med föregående kvartal motsvarande 37 SEK lägre jämfört med föregående kvartal 2023-06-30 (146,9 EUR motsvarande 1 732 SEK per A-aktie). Valutaeffekt påverkade med -39 SEK per A-aktie på grund av försvagad EUR mot SEK under tredje kvartalet 2023.

                                                                                           Eget kapital per A-aktie                 Aktiekurs handelsplats
Datum Värdering Lettland
(EUR / ha)
Värdering Litauen
(EUR / ha)
Genomsnitts- värdering
(EUR / ha)
EK per
A-aktie (EUR)
Omräknings-kurs
(SEK / EUR)
EK per
A-aktie (SEK)
Aktiekurs
(SEK per
A-aktie)
Aktiekurs
      /
EK per A-aktie
2023-09-30     4 055        4 643              4 124         147,1 11,53         1 695               1 620    96%
2023-06-30     4 002        4 503              4 061         146,9 11,79         1 732               1 580    91%
2023-03-31     3 906        4 603              3 985         145,3 11,29         1 641               1 490    91%
2022-12-31     3 778        4 573              3 864         140,1 11,14         1 561               1 170    75%
2022-09-30     3 051        5 122              3 237         116,6 10,94         1 275               1 050    82%
2022-06-30     2 951        5 391              3 172         116,4 10,68         1 244               1 040    84%
2022-03-31     2 869        5 539              3 085         116,4 10,33         1 203               1 000    83%
2021-12-31     2 628        5 759              2 837         108,7 10,24         1 113                  990    89%
2021-09-30     2 556        5 991              2 764         106,3 10,20         1 084                  975    90%
2021-06-30               2 671         106,3 10,15         1 079                  990    92%
2021-03-31               2 568         102,9 10,23         1 053               1 030    98%
2020-12-31               2 534         102,8 10,05         1 033               1 010    98%

Skogsfond Baltikums markinnehav var 2023-09-30 totalt 9 157 hektar med cirka 840 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 115 kubikmeter per hektar produktiv skog. Cirka 80 % av arealen var produktiv skog. Skogs- och marktillgångarna värderas till 37,76 MEUR. Värderingen är i genomsnitt 4 124 EUR per hektar, vilket är +63 EUR per hektar jämfört med föregående kvartal, och motsvarar 45,0 EUR per kubikmeter.

Markinnehavet i Lettland var 8 080 hektar och värderas till 32,76 MEUR samt innehåller cirka 680 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 107 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Lettland motsvarar i genomsnitt 4 055 EUR per hektar eller 48,2 EUR per kubikmeter.

Markinnehavet i Litauen var 1 077 hektar och värderas till 5,0 MEUR samt innehåller cirka 160 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 176 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Litauen motsvarar i genomsnitt 4 643 EUR per hektar eller 31,3 EUR per kubikmeter. 

A-aktien handlades till en substansrabatt jämfört med redovisat eget kapital per A-aktie.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070 3345 102                                                             
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2023.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en god avkastning genom att förvärva, utveckla och i slutänden avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast år 2026. Bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02