REGMAR

Eget kapital ökar till 1 275 SEK per A-aktie

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, även så kallad NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2022-09-30. Beräknat eget kapital är 116,6 EUR motsvarande 1 275 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,94 SEK/EUR.

Eget kapital per A-aktie har ökat med 0,2 EUR jämfört med föregående kvartal motsvarande 31 SEK högre jämfört med föregående kvartal 2022-06-30 (116,4 EUR motsvarande 1 244 SEK per A-aktie). Valutaeffekt påverkade med +29 SEK per A-aktie på grund av förstärkt EUR mot SEK under tredje kvartalet 2022.

Skogsfond Baltikums markinnehav var 2022-09-30 totalt 8 693 hektar med cirka 785 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 117 kubikmeter per hektar produktiv skog. Skogs- och marktillgångarna värderas till 28,1 MEUR. Värderingen är i genomsnitt 3 237 EUR per hektar, vilket är +65 EUR per hektar jämfört med föregående kvartal, och motsvarar 35,8 EUR per kubikmeter.

Eget kapital per A-aktie och aktiekurs

Datum Värdering Lettland (EUR / ha) Värdering Litauen (EUR / ha) Genomsnitts- värdering
(EUR / ha)
EK per
A-aktie (EUR)
Omräk-ningskurs
(SEK / EUR)
EK per
A-aktie (SEK)
Aktiekurs
(SEK per A-aktie)
Aktiekurs / EK per A-aktie
2022-09-30  3051     5122          3237    116,6 10,94  1275 1050 82%
2022-06-30  2951     5391          3172    116,4 10,68  1244 1040 84%
2022-03-31  2869    5539          3085    116,4 10,33  1203 1000 83%
2021-12-31  2628  5759          2837    108,7 10,24  1113 990 89%
2021-09-30  2556     5991          2764    106,3 10,20  1084 975 90%
2021-06-30           2671    106,3 10,15  1079 990 92%
2021-03-31           2568    102,9 10,23  1053 1030 98%
2020-12-31           2534    102,8 10,05  1033 1010 98%
2020-09-30       104,7 10,57  1107 1010 91%
2020-06-30       102,2 10,47 1070 1080 101%
2020-03-31       105,4 10,91 1150 1040 90%
2019-12-31       98,72 10,47 1034 1330 129%


Markinnehavet i Lettland var 7 912 hektar (75 % skog) och värderas till 24,1 MEUR samt innehåller cirka 650 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 106 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Lettland motsvarar i genomsnitt 3 051 EUR per hektar eller 37,1 EUR per kubikmeter. 

Markinnehavet i Litauen var 781 hektar (78 % skog) och värderas till 4,0 MEUR samt innehåller cirka 135 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 240 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Litauen motsvarar i genomsnitt 5 122 EUR per hektar eller 29,6 EUR per kubikmeter.

A-aktien handlades till 18 % substansrabatt jämfört med redovisat eget kapital per A-aktie.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070 3345 102                                                             
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2022.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en genomsnittlig avkastning om 7 - 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02