REGMAR

Eget kapital ökar med 90 SEK till 1 203 SEK per A-aktie

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, även så kallad NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2022-03-31. Beräknat eget kapital är 116,4 EUR motsvarande 1 203 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,33 SEK/EUR.

Eget kapital per A-aktie har ökat med 7,7 EUR motsvarande 90 SEK högre jämfört med föregående period 2022-12-31 (108,7 EUR motsvarande 1 113 SEK per A-aktie). Valutaeffekt påverkade positivt med +10 SEK per A-aktie på grund av förstärkt EUR mot SEK under första kvartalet 2022.

Skogsfond Baltikums markinnehav är 7 894 hektar och värderas till 24,3 MEUR samt innehåller totalt cirka 718 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 122 kubikmeter per hektar produktiv skog. Värderingen är i genomsnitt 3 085 EUR per hektar, vilket är 248 EUR eller 8,7 % högre per hektar jämfört med föregående kvartal, och motsvarar 33,9 EUR per kubikmeter.

Eget kapital per A-aktie och värdering

 

Eget Kapital per A-aktie Aktiekurs handelsplats
Datum Genomsnittlig
värdering
(EUR per hektar)
EK per
A-aktie
(EUR)
Omräknings-
kurs
(SEK / EUR)
EK per 
A-aktie
(SEK)
Aktiekurs 
(SEK per A-aktie)
Aktiekurs / EK per A-aktie
2022-03-31      3 085 116,4 10,33  1 203  1 000 83%
2021-12-31      2 837 108,7 10,24  1 113  990 89%
2021-09-30      2 764 106,3 10,20  1 084                975 90%
2021-06-30      2 671 106,3 10,15  1 079                990 92%
2021-03-31      2 568 102,9 10,23  1 053  1 030 98%
2020-12-31      2 534 102,8 10,05  1 033 1 010 98%
2020-09-30   104,7 10,57 1 107 1 010 91%
2020-06-30   102,2 10,47 1 070 1 080 101%
2020-03-31   105,4 10,91 1 150 1 040 90%
2019-12-31   98,72 10,47 1 034 1 330 129%

 

Markinnehavet i Lettland är 7 257 hektar (74 % skog) och värderas till 20,8 MEUR samt innehåller cirka 601 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 111 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Lettland motsvarar i genomsnitt 2 869 EUR per hektar eller 34,7 EUR per kubikmeter.

Markinnehavet i Litauen är 637 hektar (80 % skog) och värderas till 3,5 MEUR samt innehåller cirka 117 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 230 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Litauen motsvarar i genomsnitt 5 539 EUR per hektar eller 29,8 EUR per kubikmeter.

- Vi befinner oss i en uppåtgående marknad för skogsfastigheter, konstaterar Carl Olén, vd Skogsfond Baltikum.


För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070 3345 102                                                             
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2022.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en genomsnittlig årlig avkastning om 7 - 9 procent genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02