REGMAR

Eget kapital ökade till 1 641 SEK per A-aktie

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, även så kallad NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2023-03-31. Beräknat eget kapital är 145,3 EUR motsvarande 1 641 SEK per A-aktie med omräkningskurs 11,29 SEK/EUR.

Eget kapital per A-aktie har ökat med 5,2 EUR jämfört med föregående kvartal motsvarande 80 SEK högre jämfört med föregående kvartal 2022-12-31 (140,1 EUR motsvarande 1 561 SEK per A-aktie). Valutaeffekt påverkade med +21 SEK per A-aktie på grund av stärkt EUR mot SEK under första kvartalet 2023.

                                                 Eget kapital per A-aktie          Aktiekurs
Datum Värdering Lettland
(EUR / ha)
Värdering Litauen
(EUR / ha)
Genomsnitts- värdering
(EUR / ha)
EK per
A-aktie (EUR)
Omräknings-kurs
(SEK / EUR)
EK per
A-aktie (SEK)
Aktiekurs
(SEK per A-aktie)
Aktiekurs / EK per A-aktie
2023-03-31 3906    4603    3985    145,3 11,29 1641    1490    91%
2022-12-31 3778    4573    3864    140,1 11,14 1561    1170    75%
2022-09-30 3051    5122    3237    116,6 10,94 1275    1050    82%
2022-06-30 2951    5391    3172    116,4 10,68 1244    1040    84%
2022-03-31 2869    5539    3085    116,4 10,33 1203    1000    83%
2021-12-31 2628    5759    2837    108,7 10,24 1113    990    89%
2021-09-30 2556    5991    2764    106,3 10,20 1084    975    90%
2021-06-30     2671    106,3 10,15 1079    990    92%
2021-03-31     2568    102,9 10,23 1053    1030    98%
2020-12-31     2534    102,8 10,05 1033    1010    98%

Skogsfond Baltikums markinnehav var 2023-03-31 totalt 9 085 hektar med cirka 835 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 118 kubikmeter per hektar produktiv skog. Skogs- och marktillgångarna värderas till 36,2 MEUR. Värderingen är i genomsnitt 3 985 EUR per hektar, vilket är +121 EUR per hektar jämfört med föregående kvartal, och motsvarar 43,4 EUR per kubikmeter.

Markinnehavet i Lettland var 8 053 hektar (78 % skog) och värderas till 31,46 MEUR samt innehåller cirka 678 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 108 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Lettland motsvarar i genomsnitt 3 906 EUR per hektar eller 46,4 EUR per kubikmeter.

Markinnehavet i Litauen var 1 032 hektar (79 % skog) och värderas till 4,75 MEUR samt innehåller cirka 157 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 194 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Litauen motsvarar i genomsnitt 4 603 EUR per hektar eller 30,3 EUR per kubikmeter.

A-aktien handlades till substansrabatt jämfört med redovisat eget kapital per A-aktie.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070 3345 102                                                             
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2023.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en god avkastning genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast år 2026. Bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02