REGMAR

Årsredovisning 2022

Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd 070 3345 102    
[email protected]

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2023.

Om bolaget

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogsfastigheter i Lettland och Litauen där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en genomsnittlig avkastning på 7 - 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutänden avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Placeringshorisonten är åtta år och bolagets A-aktie är sedan juni 2019 upptagen för handel på NGM Nordic AIF Sweden.

www.skogsfondbaltikum.se


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02