REG

Årsredovisning 2020

Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida:

https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Stockholm 2021-04-28

För mer information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0) 703 345 102
[email protected]

Detta är Skogsfond Baltikum AB (publ)
Skogsfond Baltikum AB (publ)är en svensk alternativ investeringsfond som investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset på skogsmark och kostnadsnivån är lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie, SKOG A, är noterad på den reglerade handelsplatsen NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02