Handelsinformation

Finansiella instrument
Kortnamn ISIN-kod Marknad
Onoterat

Om Sakofall Energi

Sakofall Energi är en viktig kugge i energiomställningen till grön el
genom att möjliggöra solcellsparker på attraktiv mark
i Mellansverige med fokus på Västerbergslagen.

Webbplats
https://sakofallenergi.se/

Prenumerera

Få löpande information från Sakofall Energi via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat