Sakofall Energi AB har ingått samarbetsavtal med Turn Energy AB

Sakofall Energi och Turn Energy (före detta HP Solartech) har ingått ett samarbetsavtal för utveckling av storskaliga solparker i Mellansverige. Ett samarbete där Sakofall Energis långa erfarenhet inom projektering av byggprojekt och Turns verksamhet inom ägande, byggande och driftande av solparker ger viktiga synergieffekter.

Genom samarbetet kommer omställningen till grön energi i Mellansverige att accelereras. Sakofall Energi kommer att hantera markrättigheter, ansökan och 12:6 samråd med Länsstyrelsen, bygglov för transformatorstationer, dialogen med nätägare för att säkerställa anslutning, markprojektering, samt i vissa fall kontraktera långsiktiga köpare av den gröna elen.  Turn kommer att designa, bygga och drifta parkerna, Turn har även möjlighet att äga parker.

- Genom den etablerade kontakt som Sakofall sedan tidigare har med kommuner och nätbolag där vi snabbt kan lokalisera mark och potential i elnätet så känns det riktigt bra att ingå samarbete med Turn som har de finansiella muskler som krävs för långsiktighet samt besitter stor kompetens inom byggnation och förvaltning av storskaliga solparker, säger Tom Sakofall. Tillsammans har vi möjlighet att snabba på den omställning som behöver ske till grön energi med fokus på Mellansverige.

-Den lokala närvaron som vi får genom samarbetet med Sakofall Energi är väldigt viktig för oss, säger Gustav Alberius, Head of Business Development på Turn. Den är förstås dels viktig för att kunna identifiera bra mark att bygga solparker på och där är Sakofall Energis koncept att bygga på avverkad skogsmark intressant. Närvaron innebär också en möjlighet att hitta lokala köpare till den energi som solparken producerar och det tycker vi är bra.

Kontakt Sakofall Energi AB:

Tom Sakofall, VD, telefon 076-272 80 02

Johnas Jansson, Ordförande telefon 070-63 001 64

Kerstin Wähl, PR, telefon 070-657 35 10

Kontakt hos Turn Energi AB

Gustav Alberius, Head of Business Developmen, telefon 070-888 11 34

För mer information, vänligen besök: www.sakofallenergi.se

Om Sakofall Energi
Sakofall Energi är en möjliggörare av solcellsparker i Mellansverige med fokus på Västerbergslagen. Vi lokaliserar attraktiv mark och gör den byggredo "RTB, ready-to-build". Sakofall Energi hanterar bland annat; ansökan och 12:6 samråd med Länsstyrelsen, söker bygglov för transformatorstationer, sköter dialogen med nätägare för att säkerställa anslutning, sköter markprojektering, upphandlar solcellsföretag för uppförandet av parken, hanterar avtal med långsiktig förvaltare av parken samt i vissa fall långsiktig köpare av den gröna elen. Sakofall Energi är en viktig kugge i energiomställningen till grön el genom att möjliggöra solcellsparker på attraktiv mark i Mellansverige med start i Västerbergslagen. Sakofall Energi AB är ett samägt bolag till Sakofall Fastigheter i Sverige AB och Östansbotjärnen I Ludvika Holding AB.

Om Turn Energy AB

Turn Energy är en svensk oberoende kraftproducent som fokuserar på solenergi. Turn Energy utvecklar, äger och driver solparker i framför allt Sverige och säljer förnyelsebar energi till företag. Bolaget har en utvecklingsportfölj på knappt 1 GW och siktar på att ha 1,5 GW solparker i drift 2028. Solenergi är det billigaste och renaste energislaget. Utbyggnaden av förnyelsebar energi är avgörande för att genomföra omställningen från smutsigare energiproduktion. Turn Energy grundades 2017 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

www.turnenergy.com


Om Sakofall Energi

Sakofall Energi är en viktig kugge i energiomställningen till grön el
genom att möjliggöra solcellsparker på attraktiv mark
i Mellansverige med fokus på Västerbergslagen.

Webbplats
sakofallenergi.se

Prenumerera

Få löpande information från Sakofall Energi via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat