Sakofall Energi AB förbereder Solenergiprojekt i Hedemora

Sakofall Energi har tillsammans med Karin och Daniel Björk signerat ett nyttjanderättsavtal och ett arrendeavtal som möjliggör etablering av solparker på Björks mark öster om Hedemora. Marken har tidigare använts för produktion av energiskog.

Avtalen omfattar 16 hektar mark och möjliggöra bygge av solparker på sammanlagt 10 MW eller en elförbrukning för motsvarande 800 normalhushålls årsförbrukning. Projektet är det fjärde som Sakofall Energi kommer att ansöka om tillstånd för i Dalarna.

-Vi är glada att få möjligheten att bygga solparker i Hedemora, säger Tom Sakofall, VD Sakofall Energi. Vi har redan startar upp arbetet med tillståndsansökan och har ett bra samarbete med Länsstyrelsen sedan tidigare. Det känns bra att kunna möta det stora intresset som finns för grön energi i Hedemora.

- Det är viktigt för oss att genom vår verksamhet bidra till en grön omställning som är hållbar för framtiden, säger Karin Björk. Att gå från att odla energiskog till att producera elen genom solceller på vår mark känns som ett rejält steg i rätt riktning. Med en yteffektiviteten som är drygt tio gånger högre för solparker än för energiskog kan vi bidra till grön energi i än större utsträckning.

Kontakt Sakofall Energi AB:

Tom Sakofall, VD, telefon 076-272 80 02

Johnas Jansson, Ordförande telefon 070-63 001 64

För mer information, vänligen besök: www.sakofallenergi.se

Om Sakofall Energi
Sakofall Energi är en möjliggörare av solcellsparker i Mellansverige med fokus på Västerbergslagen. Vi lokaliserar attraktiv mark och gör den byggredo "RTB, ready-to-build". Sakofall Energi hanterar bland annat; ansökan och 12:6 samråd med Länsstyrelsen, söker bygglov för transformatorstationer, sköter dialogen med nätägare för att säkerställa anslutning, sköter markprojektering, upphandlar solcellsföretag för uppförandet av parken, hanterar avtal med långsiktig förvaltare av parken samt i vissa fall långsiktig köpare av den gröna elen. Sakofall Energi är en viktig kugge i energiomställningen till grön el genom att möjliggöra solcellsparker på attraktiv mark i Mellansverige med start i Västerbergslagen. Sakofall Energi AB är ett samägt bolag till Sakofall Fastigheter i Sverige AB och Östansbotjärnen I Ludvika Holding AB.


Om Sakofall Energi

Sakofall Energi är en viktig kugge i energiomställningen till grön el
genom att möjliggöra solcellsparker på attraktiv mark
i Mellansverige med fokus på Västerbergslagen.

Webbplats
sakofallenergi.se

Prenumerera

Få löpande information från Sakofall Energi via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat