Sakofall Energi AB etablerar solpark på Skackelbacken, Grängesberg

Sakofall Energi, har under januari, skickat in en ansökan till länsstyrelsen gällande etablering av en solpark med effekt om 5 MW. Parken kommer att placeras på avverkad skogsmark och blir Dalarnas största markbaserade solpark. Ansökt placering är Skackelbacken i Grängesberg.

Sakofall Energi har som en av flera aktörer blivit utvald av Stora Enso för utveckling av Solcellsparker på avverkad skogsmark i Mellansverige. För den första planerade solparken arrenderas mark vid Skackelbacken i Grängesberg. En ansökan om tillstånd har skickats in till länsstyrelsen. Flera potentiella områden i Mellansverige har redan identifierats och dialoger pågår med nätägare, Länsstyrelser och framtida förvaltare av parker.

- Vi är mycket stolta och glada över det förtroende vi fått från Stora Enso och ser fram emot att utveckla flertalet parker i Mellansverige, säger Tom Sakofall, VD på Sakofall Energi AB. Den första parken är tänkt att byggas vid Skackelbacken i Grängesberg och kommer att ha en installerad effekt på 5 MW. Ansökan till Länsstyrelsen är insänd. 5 MW motsvarar årsförbrukningen av ca 400 villor och solparkens yta motsvarar ca 10 fotbollsplaner.

Sakofall Energi hanterar bland annat: ansökan och 12:6 samråd med Länsstyrelsen, söker bygglov för transformatorstationer, sköter dialogen med nätägare för att säkerställa anslutning, sköter markprojektering, upphandlar solcellsföretag för uppförandet av parken, hanterar avtal med långsiktig förvaltare av parken samt i vissa fall långsiktig köpare av den gröna elen.

Kontakt Sakofall Energi AB:
Tom Sakofall, VD, telefon 076-272 80 02
Kerstin Wähl, PR, telefon 070-657 35 10

För mer information, vänligen besök: www.sakofallenergi.se

Om Sakofall Energi
Sakofall Energi är en möjliggörare av solcellsparker i Mellansverige med fokus på Västerbergslagen. Vi lokaliserar attraktiv mark och gör den byggredo "RTB, ready-to-build". Sakofall Energi hanterar bland annat; ansökan och 12:6 samråd med Länsstyrelsen, söker bygglov för transformatorstationer, sköter dialogen med nätägare för att säkerställa anslutning, sköter markprojektering, upphandlar solcellsföretag för uppförandet av parken, hanterar avtal med långsiktig förvaltare av parken samt i vissa fall långsiktig köpare av den gröna elen. Sakofall Energi är en viktig kugge i energiomställningen till grön el genom att möjliggöra solcellsparker på attraktiv mark i Mellansverige med start i Västerbergslagen. Sakofall Energi AB är ett intressebolag till Sakofall Fastigheter i Sverige AB.


Om Sakofall Energi

Sakofall Energi är en viktig kugge i energiomställningen till grön el
genom att möjliggöra solcellsparker på attraktiv mark
i Mellansverige med fokus på Västerbergslagen.

Webbplats
https://sakofallenergi.se/

Prenumerera

Få löpande information från Sakofall Energi via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat