REGMAR

Resunit AB beslutar om en riktad nyemission circa 1,23 MSEK

STOCKHOLM, 19. februar 2024, 20:00 CET - Resqunit AB (Nasdaq First North GM: RESQ): Styrelsen för Resqunit AB (publ) ("Resqunit" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av 2,046,667 aktier till en grupp om fem investerare ("Nyemissionen"). Teckningskursen är fastställd till 0,60 SEK per aktie och Bolaget tillförs genom Nyemissionen cirka 1,23 MSEK före emissionskostnader. Motivet med nyemissionen är Bolaget's omedelbara behov för rörelsekapital.

Styrelsen i Resqunit har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2023, beslutat att genomföra Nyemissionen om 2 046 667 aktier till en teckningskurs om 0,60 SEK, vilket innebär att Bolagets tillförs cirka 1,23 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen har tecknats av fem på förhand vidtalade investerare.

Nyemissionen genomförs i syfte att på ett snabbt och effektivt sätt kan täcka in for bolagets omedelbara behov for rörelsekapital. Bolaget har övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare och efter noggrant övervägande kommit fram till att en sådan process skulle vara allt för kostsam och tidskrävande med hänsyn till storleken på emissionen. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armslängds avstånd med investerarna och medför en rabatt med cirka 18 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 15 februari 2024. Styrelsen bedömning är att teckningskursen i Nyemissionen är marknadsmässig.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Resqunit ökar med 2 046 667 aktier, från 11 988 295 aktier till 14 034 962 aktier och att aktiekapitalet ökar med 102 333,35 SEK från 599 414,75 SEK till 701 748,10 SEK, Nyemissionen innebär en utspädning för Resqunits befintliga aktieägare om cirka 17 procent.

Deltagarna i den riktade emissionen är:
Siddis Holding AS (300 000 nya aktier)
Webtrade AS (833 000 nya aktier)
Kjell Erik Røisland (666 667 nya aktier)
OSETC AS (166 667 nya aktier)
Mats Brennemo (80 000 nya aktier)

DISCLOSURE REGULATION

This information is information that Resqunit AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (MAR) 596/2014. The information in this press release has been published through the agency of the contact persons set out below, on February 19th, 2024, at 20:00 CET

Certified Advisor 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

For more information, please contact: 

Helge Trettø Olsen, CEO, Resqunit AB 
Email: [email protected] 
Telefon: +47 901 68 908 

Om Resqunit AB 

Resqunit är ett havsteknikföretag som utvecklar innovativ utrustning för att avväpna och hämta förlorade fiskeredskap. Genom sensordatainsamling och mjukvara siktar företaget på att öka kunskapen om haven och öka fångstförutsägbarheten. Varje år försvinner mellan 500 000 och 1 000 000 ton fiskeredskap till havs, inklusive 25 miljoner fiskefällor. En betydande del av detta består av plast, som med tiden löses upp i mikroplastpartiklar och kommer in i näringskedjan. Förlorade redskap skadar både fisket, djurbestånden och miljön. Resqunit AB (publ) grundades 2021 som ett moderholdingbolag (listco) som innehar 100 % av aktierna i det norska dotterbolaget Resqunit AS, grundat 2017.

Om RESQUNIT

Resqunit är ett företag som jobbar för att minska den globala påverkan av förlorad fiskeutrustning.

Exempelvis lösningar som deras reservboj som är monterad på hummerfällor. Om en fälla är i vattnet under en längre tid släpper enheten reservbojen. Bojen flyter upp till ytan och fällan kan plockas upp. Fiskarna sparar pengar och en miljöfara tas bort från havet.

Webbplats
www.resqunit.com

Prenumerera

Få löpande information från RESQUNIT via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn RESQ ISIN-kod SE0017131220 Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB