Pressmeddelanden

REG
Resqunit AB announces announces change of Certified Adviser to Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB January 27th, 2023, 09:50 CET - Resqunit AB (publ), announces that the company has entered into an agreement with SKMG (Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB) regarding the service...
REG
Resqunit AB meddelar byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB Den 27 januari 2023, 09:50 CET - Resqunit AB (publ), meddelar att bolaget har ingått avtal med SKMG (Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB) avseende tjänsterna som Certified Adviser.
Resqunit AB announces distribution agreement with Ad Mare Solutions in Portugal Sandnes/Norway January 24th, 2023, 13:00 CET - Resqunit AB (Nasdaq First North GM: RESQ), ("Resqunit" or the "Company"), a company specializing in smart electronics for use offsh...
Resqunit AB tillkännager distributionsavtal med Ad Mare Solutions i Portugal Sandnes/Norge januari 24th, 2023, 13:00 CET - Resqunit AB (Nasdaq First North GM: RESQ), ("Resqunit" eller "Bolaget"),  ett företag specialiserat på smart elektronik för användni...
REG MAR
RESQUNIT AB completes a directed private placement of SEK 3.75 million to the institutional investors DSD AS and MIF Marine Invest with a subscription share price of SEK 4.50 The Board of Directors of Resqunit AB (publ) ("Resqunit" or the "Company") has today, 23 January 2023, authorized by the Annual General Meeting on 9 June 2022, decided on a direc...
REG MAR
RESQUNIT AB genomför en riktad nyemission om 3,75 MSEK till de institutionella investerarna DSD AS och MIF Marine Invest med teckningskurs om 4,50 Styrelsens i Resqunit AB (publ) ("Resqunit" eller "Bolaget") har idag den 23 januari 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2022, beslutat om en riktad nyemiss...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Om RESQUNIT

Resqunit är ett företag som jobbar för att minska den globala påverkan av förlorad fiskeutrustning.

Exempelvis lösningar som deras reservboj som är monterad på hummerfällor. Om en fälla är i vattnet under en längre tid släpper enheten reservbojen. Bojen flyter upp till ytan och fällan kan plockas upp. Fiskarna sparar pengar och en miljöfara tas bort från havet.

Webbplats
www.resqunit.com

Prenumerera

Få löpande information från RESQUNIT via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn RESQ ISIN-kod SE0017131220 Certified adviser Mangold Fondkommission