REG

Resqunit AB meddelar byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Den 27 januari 2023, 09:50 CET - Resqunit AB (publ), meddelar att bolaget har ingått avtal med SKMG (Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB) avseende tjänsterna som Certified Adviser.

SKMB tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 mars 2023. Fram till dess kommer Mangold Fondkommission AB att fortsätta som Certified Adviser för bolaget.

Certified Advisor
Mangold Fondkommission AB

För mer information, vänligen kontakta:
Helge Trettø Olsen, CEO, Resqunit AB
Email: [email protected]
Telefon: +47 901 68 908

This information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 09:50 CET on January 27 , 2023.

Resqunit är ett havsteknikföretag som utvecklar innovativ utrustning för att avväpna och hämta förlorade fiskeredskap. Genom insamling av sensordata och mjukvara vill företaget öka kunskapen om havet och öka fångstförutsägbarheten. Varje år försvinner mellan 500 000 och 1 000 000 ton fiskeredskap till havs, däribland 25 miljoner fiskbur. En betydande del av detta består av plast, som med tiden löses upp i mikroplastpartiklar och kommer in i livsmedelskedjan. Förlorade redskap skadar fisket, djurpopulationerna och miljön. Resqunit AB (publ) grundades 2021 som ett moderbolag (listco) med 100% av aktierna i det norska dotterbolaget Resqunit AS, grundat 2017.


Om RESQUNIT

Resqunit är ett företag som jobbar för att minska den globala påverkan av förlorad fiskeutrustning.

Exempelvis lösningar som deras reservboj som är monterad på hummerfällor. Om en fälla är i vattnet under en längre tid släpper enheten reservbojen. Bojen flyter upp till ytan och fällan kan plockas upp. Fiskarna sparar pengar och en miljöfara tas bort från havet.

Webbplats
www.resqunit.com

Prenumerera

Få löpande information från RESQUNIT via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn RESQ ISIN-kod SE0017131220 Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB