REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Resqunit AB (publ)

Stockholm, 24th April 2024: Idag hölls extra bolagsstämma i Resqunit AB (publ). Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att bolaget förvärvar immateriella rättigheter (ny verksamhet) från Bio Vitos Norge AS, org. nr. 923663304 ("Bio Vitos")

Resqunit AB (publ): Idag, den 24 april 2024, hölls extra bolagsstämma i Resqunit AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades på stämman.

Godkännande av förvärv av verksamhet från Bio Vitos Norge AS

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att bolaget förvärvar immateriella rättigheter (ny verksamhet) från Bio Vitos Norge AS, org. nr. 923663304 ("Bio Vitos"), genom att fatta följande beslut:

a. Beslut om ändring av bolsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att anta en ny bolagsordning varigenom bolagets verksamhetsföremål samt att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras. Ändringarna sker för att möjliggöra förvärvet från Bio Vitos.

b. Beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av aktier till Bio Vitos. Nyemissionen sker för att möjliggöra förvärvet från Bio Vitos.

c. Beslut om utdelning av aktier i Resqunit Intressenter AB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning av bolagets samtliga aktier i Resqunit Intressenter AB samt att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för utdelningen.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.resqunit.com).

Certified Advisor 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

For more information, please contact: 

Helge Trettø Olsen, CEO, Resqunit AB 
Email: [email protected] 
Telefon: +47 901 68

About Resqunit AB 

Resqunit är ett havsteknikföretag som utvecklar innovativ utrustning för att avväpna och hämta förlorade fiskeredskap. Genom sensordatainsamling och mjukvara siktar företaget på att öka kunskapen om haven och öka fångstförutsägbarheten. Varje år försvinner mellan 500 000 och 1 000 000 ton fiskeredskap till havs, inklusive 25 miljoner fiskefällor. En betydande del av detta består av plast, som med tiden löses upp i mikroplastpartiklar och kommer in i näringskedjan. Förlorade redskap skadar både fisket, djurbestånden och miljön. Resqunit AB (publ) grundades 2021 som ett moderholdingbolag (listco) som innehar 100 % av aktierna i det norska dotterbolaget Resqunit AS, grundat 2017.

Om RESQUNIT

Resqunit är ett företag som jobbar för att minska den globala påverkan av förlorad fiskeutrustning.

Exempelvis lösningar som deras reservboj som är monterad på hummerfällor. Om en fälla är i vattnet under en längre tid släpper enheten reservbojen. Bojen flyter upp till ytan och fällan kan plockas upp. Fiskarna sparar pengar och en miljöfara tas bort från havet.

Webbplats
www.resqunit.com

Prenumerera

Få löpande information från RESQUNIT via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn RESQ ISIN-kod SE0017131220 Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB