REG

Kallelse till årsstämma i Resqunit AB (publ)

Resqunit AB (publ) ("Resqunit") May 9th, 2022, at 15.50 CET: Aktieägarna i Resqunit AB (publ), org.nr 559339–6806 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2022 kl. 15.00

Aktieägarna i Resqunit AB (publ), org.nr 559339–6806 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2022 kl. 15.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1, 104 40 Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 14.45

Certified Advisor
Mangold Fondkommission AB  I  08-503 015 61  I  [email protected]

For additional information, please contact:
Helge Trettø Olsen, CEO, Resqunit AB
Email: [email protected]
Phone: +47 901 68 908

Resqunit is an ocean tech company developing innovative equipment to disarm and retrieve lost fishing gear. Through sensor data collection and software, the company aims to increase knowledge about the oceans and increase catch predictability. Every year between 500 000 and 1 000 000 metric tons of fishing gear is lost at sea. A significant amount of this consists of plastic, which over time dissolves into microplastic particles and enters the food chain. Lost gear harms both the fishing, animal stocks and the environment. Resqunit AB (publ) was founded in 2021 as a parent holding company (listco) holding 100% of the shares in the Norwegian subsidiary Resqunit AS, founded in 2017.


Om RESQUNIT

Resqunit är ett företag som jobbar för att minska den globala påverkan av förlorad fiskeutrustning.

Exempelvis lösningar som deras reservboj som är monterad på hummerfällor. Om en fälla är i vattnet under en längre tid släpper enheten reservbojen. Bojen flyter upp till ytan och fällan kan plockas upp. Fiskarna sparar pengar och en miljöfara tas bort från havet.

Webbplats
www.resqunit.com

Prenumerera

Få löpande information från RESQUNIT via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn RESQ ISIN-kod SE0017131220 Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB