REGMAR

Preservium Property AB publicerar delårsrapport januari - september 2023

Perioden januari - september 2023
- Koncernens intäkter uppgick till 55 998 (48 978) tkr
- Driftnettot uppgick till 47 264 (43 661) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 84,73 (89,14) %
- Förvaltningsresultatet uppgick till 27 445 (23 219) tkr
- Resultat efter skatt uppgick till -58 643 (40 729) tkr motsvarande neg. (8,79) kr per aktie
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 53 755 (33 434) tkr
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 435 000 (1 586 000) tkr
- Räntetäckningsgraden uppgick till 2,64 (2,41) ggr och belåningsgraden samt nettobelåningsgraden uppgick till 73,62 (66,61) % respektive 69,24 (62,91) %
- NRV per aktie uppgick till 86,42 (116,45) kr

Kvartalet juli - september 2023
- Koncernens intäkter uppgick till 18 468 (16 169) tkr
- Driftnettot uppgick till 16 403 (14 513) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 88,89 (89,76) %
- Förvaltningsresultatet uppgick till 9 820 (7 716) tkr
- Resultat efter skatt uppgick till 8 022 (6 625) tkr motsvarande 1,73 (1,43) kr per aktie
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18 385 (9 931) tkr
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 435 000 (1 586 000) tkr
- Räntetäckningsgraden uppgick till 2,76 (2,39) ggr och belåningsgraden samt nettobelåningsgraden uppgick till 73,62 (66,61) % respektive 69,24 (62,91) %
- NRV per aktie uppgick till 86,42 (116,45) kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Malmström, VD
Preservium Property AB
+46 8 402 53 84
[email protected]

Preservium Property AB i korthet
Preservium Property AB (org. nr 559323-9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Preservium Property AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2023. För mer information gällande Preservium Property AB, vänligen besök www.preserviumproperty.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Preservium Property

Webbplats
www.preserviumproperty.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn PRESRV ISIN-kod SE0016829790

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]