Pressmeddelanden

REG MAR
Preservium Property AB publicerar delårsrapport januari - september 2023 Perioden januari - september 2023- Koncernens intäkter uppgick till 55 998 (48 978) tkr- Driftnettot uppgick till 47 264 (43 661) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 8...
REG MAR
Preservium Property AB publicerar halvårsrapport januari - juni 2023 Halvåret januari - juni 2023 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 37 530 (32 808) tkr • Driftnettot uppgick till 30 861 (29 148) tkr, vilket resulterade i en övers...
REG MAR
Preservium Property AB publicerar delårsrapport januari - mars 2023 Perioden januari - mars 2023 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 17 949 (16 366) tkr • Driftnettot uppgick till 14 936 (14 252) tkr, vilket resulterade i en övers...
REG
Kommuniké från årsstämma den 30 mars 2023 i Preservium Property AB Vid årsstämma den 30 mars 2023 i Preservium Property AB fattades följande beslut: • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskap...
REG
Kallelse till årsstämma i Preservium Property AB Aktieägarna i Preservium Property AB org. nr. 559323-9733 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2023 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Be...
REG
Preservium Property AB publicerar årsredovisning 2022 Preservium Property AB publicerar årsredovisning 2022 För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Preservium Property AB+46 8 402 5105ingebor...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023 Bokslutskommuniké
Årsredovisning 2023 Årsredovisning
Årsstämma 2024 Årsstämma

Om Preservium Property

Webbplats
www.preserviumproperty.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn PRESRV ISIN-kod SE0016829790

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]