REGMAR

Preservium Property AB publicerar delårsrapport januari - september 2022

När årets första halvår summeras kan det konstateras att bolaget går enligt plan.

Perioden januari - september 2022

 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 48 978 tkr
 • Driftnettot uppgick till 43 661 tkr, vilket resulterande i en överskottsgrad på 89,14 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 23 219 tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 40 729 tkr motsvarande 8,79 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 33 434 tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 586 000 tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,41 ggr och belåningsgraden till 66,61 %
 • NRV uppgick till 116,45 kr

Kvartalet juli - september 2022

 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 16 169 tkr
 • Driftnettot uppgick till 14 513 tkr, vilket resulterande i en överskottsgrad på 89,76 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 716 tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 6 625 tkr motsvarande 1,43 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 931 tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 586 000 tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,39 ggr och belåningsgraden till 66,61 %
 • NRV uppgick till 116,45 kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Preservium Property AB
+46 8 402 51 05
[email protected]


John Malmström, VD
Preservium Property AB
+46 8 402 53 84
[email protected]

Preservium Property AB i korthet
Preservium Property AB (org. nr 559323-9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Preservium Property AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2022. För mer information gällande Preservium Property AB, vänligen besök www.preserviumproperty.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Preservium Property

Webbplats
www.preserviumproperty.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn PRESRV ISIN-kod SE0016829790

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]