REGMAR

Preservium Property AB publicerar delårsrapport januari - mars 2024

Perioden januari - mars 2024

  • Koncernens hyresintäkter uppgick till 19 062 (17 949) tkr
  • Driftnettot uppgick till 16 318 (14 936) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 85,60 (83,21) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 925 (8 301) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 9 929 (5 554) tkr motsvarande 2,14 (1,20) kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 046 (22 742) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 300 000 (1 535 000) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,78 (2,50) ggr och belåningsgraden samt nettobelåningsgraden uppgick till 81,27 (68,83) % respektive 75,92 (65,21) %
  • NRV per aktie uppgick till 60,90 (104,78) kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Malmström, VD
Preservium Property AB
+46 8 402 53 84
[email protected]

Preservium Property AB i korthet
Preservium Property AB (org. nr 559323-9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Preservium Property AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2024. För mer information gällande Preservium Property AB, vänligen besök www.preserviumproperty.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Preservium Property

Webbplats
www.preserviumproperty.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn PRESRV ISIN-kod SE0016829790

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]