REG

Preservium Property AB publicerar årsredovisning 2022

Preservium Property AB publicerar årsredovisning 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Preservium Property AB
+46 8 402 5105
[email protected] 

John Malmström, Verkställande direktör, Preservium Property AB
+ 46 8 402 53 84
john.malmströ[email protected] 

För mer information om Preservium Property AB, vänligen besök www.preserviumproperty.se 

Informationen i denna kallelse lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 mars 2023.

Preservium Property AB i korthet

Preservium Property AB (org. nr 559323-9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.


Om Preservium Property

Webbplats
www.preserviumproperty.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn PRESRV ISIN-kod SE0016829790

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]