REGMAR

Preservia säljer hyresrätter i Bålsta

Preservia har via ett dotterbolag tecknat avtal om försäljning av hyresrättsdelen i bolagets Bålsta-projekt till Vatne Property. Försäljningen omfattar ca 300 bostäder och sker som en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 640 miljoner kronor.

Preservia har via ett dotterbolag tecknat avtal om försäljning av hyresrättsdelen i bolagets Bålsta-projekt till Vatne Property. Försäljningen omfattar ca 300 bostäder och sker som en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 640 miljoner kronor.

Preservia har arbetat med projektet sedan 2016. Hösten 2017 ingicks samarbete med Scandinavian Property Group (SPG) gällande projektet. Projektet uppgår totalt till ca 400 bostäder bestående av både bostadsrätter och hyresrätter. Projektet byggstartades i somras och har totalentreprenad med NCC. Tidplan för färdigställande är etappvis med inflyttning för det sista kvarteret under sommaren 2023. Fastigheterna har ett fint läge med närhet till naturupplevelser samtidigt som det finns goda kommunikationer.

Affären skall enligt avtal tillträdas efter att samtliga hyresrätter är färdigställda och medför därmed ingen omedelbar likviditetseffekt för Preservia.

Det är glädjande att nå ytterligare en viktig milstolpe i detta projekt som vi arbetat med sedan starten av Preservia. Vi ser fram emot att jobba vidare mot färdigställandet i ett starkt samarbete med SPG, säger Topias Riuttamäki, VD för Preservia.

Då vi sålt ca 70% av bostadsrätterna var det naturligt att nu även hitta en långsiktig ägare för hyresrätterna, säger Carl Zetterqvist, VD för SPG i Sverige.

Tango och Schjødt har agerat rådgivare till säljaren. Nordanö och Wigge & Partners har agerat rådgivare till köparen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl. 17.45 CET.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected]

Preservia är investerare och utvecklare av bostäder med fokus på hyresrätter. Intäkterna genereras genom utveckling och försäljning av fastigheterna, och i förekommande fall genom driftnettot av förvaltningsfastigheter.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66