Pressmeddelanden

REG MAR
Kallelse till ordinarie bolagsstämma Kallelse till ordinarie bolagsstämmaAktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), org. nr 559001-3875, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 24 juni 2024 kl. 11:15...
REG MAR
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2023 Preservia Hyresfastigheter AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2023Preservia Hyresfastigheter AB (publ) årsredovisningen för 2023Härmed offentliggör Preservia Hyresfastighe...
REG MAR
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari 2023- december 2023 Preservia Hyresfastigheter AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari 2023- december 2023Härmed offentliggör Preservia Hyresfastigheter AB (publ) bokslutskommuni...
REG MAR
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden jan 2023-juni 2023 Preservia Hyresfastigheter AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden jan 2023-juni 2023 Härmed offentliggör Preservia Hyresfastigheter AB (publ) delårsrapport för perioden...
REG MAR
Beslut vid ordinarie bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB Beslut vid ordinarie bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB  Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut.Fastställande...
REG MAR
Kallelse till ordinarie bolagsstämma Preservia Hyresfastigheter AB (publ) Kallelse till ordinarie bolagsstämmaAktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 30 maj 2023 kl. 13:00 på adressen Hellström A...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma 2024 Årsstämma
Halvårsrapport 2024 Delårsrapport

Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66