Preservia Hyresfastigheter tillträder byggrätt som medger 300 bostäder

Nästa fas i samarbetet med SPG avseende Bålsta-projektet tar vid.

Preservia Hyresfastigheter AB påbörjade i augusti 2017 ett samarbete med Scandinavian Property Group (SPG) kring utveckling av bostäder i Bålsta. Nästa milstolpe har nu uppnåtts genom att det gemensamma projektbolaget tillträtt byggrätt som medger ca 300 bostäder.

Preservia har arbetat fram detaljplanen som vann laga kraft den 8e mars 2019 och nu inleds nästa fas i samarbetet där SPG tar en ledande roll när fastigheterna etappvis utvecklas och färdigställs.

- Det är glädjande att vårt samarbete med SPG nu går in i nästa fas och vi ser fram emot att bidra till stadsutvecklingen i Bålsta, säger Topias Riuttamäki, vd Preservia Hyresfastigheter AB.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66 E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 11.30 CET.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66