Preservia Hyresfastigheter ABs detaljplan i Bålsta antagen

Preservias del av projektet som genomförs tillsammans med Scandinavian Property Group (SPG) innebär exploatering om ca 20 000 kvm bruttoarea och ca. 300 bostäder under boendeform bostadsrätter.

Kommunfullmäktige i Håbo kommun beslutade under måndagkvällen den 26 februari att anta detaljplanen Väppeby 7:18 mfl Tvåhus samt att ingå tillhörande exploateringsavtal. Beslutet är villkorat att byggherrarna inkommer med säkerheter i form av skriftliga pantbrev inom 3 veckor.

Preservia har drivit arbetet med detaljplanen och exploateringsavtalet med hjälp av konsulter från Structor FM Projektutveckling AB och Kian Properties AB.

Preservia har sedan augusti 2017 ett samarbete med SPG avseende projektet. Nu träder SPG in och tar ett helhetsansvar rörande arbetet med att skapa en attraktiv bostadsrättsprodukt till ett rimligt pris.

- Antagandet av detaljplanen i Bålsta har varit Preservias ansvar i samarbetet. Nu tar SPG över taktpinnen, i skapandet av ett välkommet bostadstillskott i kommunen, säger Topias Riuttamäki, vd Preservia Hyresfastigheter AB (publ).

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 13.15 CET.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66