Preservia Hyresfastigheter AB säljer hyresrättsprojekt till Trenum AB

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) säljer genom dotterbolag ett hyresrättsprojekt, som omfattar 156st lägenheter beläget i Gävle, till ett värde om 220 miljoner kronor. Köparen är Trenum AB, ett samägt bolag mellan Balder och Tredje AP-fonden. Tillträde är planerat till andra halvåret 2018.

Preservia Hyresfastigheter AB har tecknat avtal med Trenum AB avseende försäljning av fastigheten Gävle Sätra 108:28. På fastigheten påbörjas nu byggnation av 156st hyreslägenheter omfattande ca 6860 kvadratmeter bostäder. Transaktionen sker genom en bolagsöverlåtelse och tillträde är planerat till andra halvåret 2018. Köparen är Trenum AB, samma köpare som tidigare i år förvärvade grannfastigheten Gävle Sätra 108:26.

Preservia Hyresfastigheter AB ansvarar för uppförandet av fastigheten. Nortimo AB är anlitad totalentreprenör och Asfalt&Mark i Gävle AB anlitad markentreprenör.

-Det är glädjande att vi nu följer upp den lyckade försäljningen av det första huset i Gävle med försäljning av även etapp två, till samma köpare. Vi ser fram emot att färdigställa fastigheten i det spännande tillväxtområdet Arenastaden, Topias Riuttamäki VD Preservia Hyresfastigheter .

- Förvärvet är ett naturligt komplement till vårt befintliga bestånd i Gävle och i linje med Trenums ambition om att förvärva hyresfastigheter på stora och mellanstora orter i Sverige. Det här är vår andra affär med Preservia på kort tid och vi hopppas kunna göra ytterligare affärer med dem i framtiden, Marcus Hansson VD Trenum.

Croisette Real Estate Partners har haft uppdraget att avvyttra fastigheten å Preservias vägnar. Eversheds Sutherland Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Preservia.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 08:00 CET.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66