Obligationsinnehavarna har godkänt Preservia Hyresfastigheter ABs (publ) förslag

Den 4 juni 2019 kallade Preservia Hyresfastigheter AB (publ) till ett skriftligt förfarande för bolagets två obligationslån, ursprungligen utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB (publ) och Preservia AB (publ).

Obligationslånen med ISIN: SE0006887782 och ISIN: SE0008014088 föreslogs huvudsakligen följande ändringar:

  • Fordringshavarna accepterar att Bolaget överlåter samtliga skyldigheter under Villkoren till Preservia Holding AB (publ), som blir ny gäldenär.
  • Preservia Holding AB kommer därefter att föreslå en kvittning av Fordringshavarnas obligationsfordran till Serie B-preferensaktier i Preservia Holding AB. Dessa aktier har preferens till den vinst som uppstår i Bålstaprojektet och andra projekt som Koncernen kan komma att bedriva, upp till ett sammanlagt belopp om 157 055 215 SEK, varav Fordringshavare i Obligation med ISIN: SE0006887782 tillgodogörs ett belopp om sammanlagt 101 760 688 SEK och Fordringshavare i Obligation med ISIN: SE0008014088 tillgodogörs ett belopp om sammanlagt 55 294 527 SEK.
  • I syfte att säkerställa utdelningen av vinsten i Bålstaprojektet kommer aktieägarna i Preservia Holding AB till godo kommer Preservia Holding AB att erhålla en aktie med preferens till framtida vinster i Bålstaprojektet och andra projekt som Koncernen kan komma att bedriva upp till 157 055 215 SEK.

Föreslagna villkorsändring medför följande positiva effekter:

  • Preservia Hyresfastigheter AB får ett tillskott av eget kapital motsvarande kvittningsbeloppet, vilket säkerställer bolagets fortsatta drift och långsiktiga överlevnad.
  • Bolaget ges möjlighet att färdigställa Bålsta-projektet och realisera vinsten motsvarande preferensen upp till 157 055 215 SEK.
  • Bolaget ges möjlighet att exekvera strategin framöver som framför allt kommer fokusera på samarbeten med vinstdelningsmodeller där Preservia driver och utvecklar projekten åt medinvesterarna.

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) kan idag meddela att erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna godkänt förslaget. Preservia Hyresfastigheter kommer omgående initiera arbetet med att verkställa de åtgärder som obligationsinnehavarna nu godkänt. Styrelsen tackar för förtroendet från våra investerare och ser fram emot att driva bolaget framåt och bygga framtida värden för våra aktieägare.

2019-06-26

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66 E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019 kl. 13.55 CET.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66