Ny ägarbild och styrelse i Preservia-koncernen

Preservia Hyresfastigheter AB meddelar att tidigare ägaren av moderbolaget Preservia Fastigheter AB, Topias Riuttamäki, har sålt sitt innehav till sitt egna helägda aktiebolag CapReef AB. Samtidigt meddelas att CapReef har sålt hälften av bolagets aktier till IR-chefen David Hansson, som nu äger 50 procent genom sitt helägda bolag DH Trading AB. I samband med transaktionen tar David Hansson även plats som styrelseledamot i samtliga av koncernens bolag och ersätter Lisa Grahm Borg. Transaktionen medför inga förändringar för bolagets obligationsinnehavare.

- Preservia-koncernen har under första halvåret tagit ett par viktiga steg i rätt riktning och det är glädjande att David Hansson förvärvar en större post i bolaget och samtidigt tar steget upp i styrelsen. Hansson har varit operativ i bolaget sedan februari 2016 och delägarskapet är en viktig parameter för bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, säger Topias Riuttamäki, vd Preservia Fastigheter.

 29 juli 2016

För vidare information, vänligen kontakta:

Topias Riuttamäki

Vd, Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Tfn: +46(0)703 69 82 66

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2016 kl. 16:00 CET.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66