Information kring Preservias projekt i Huddinge

Kommunstyrelsen i Huddinge kommun har vid deras sammanträde den 14e mars 2018 beslutat att inte godkänna en förlängning av ramavtalet mellan Concent Holding och Huddinge kommun avseende del av fastigheten Grantorp 5:3.

Concent vann under våren 2015 en markanvisningstävling utlyst av Huddinge kommun. Huddinge kommunfullmäktige godkände den 9 februari 2015 ett tillhörande ramavtal parterna emellan. Ramavtalet reglerade förutsättningarna för framtagande av ny detaljplan och upphörde att gälla om inte den nya detaljplanen var antagen samt att exploateringsavtal var undertecknat senast den 1 januari 2018.

Concent lämnade den 10 november 2017 in en skrivelse till Huddinge kommun där Concent begärde att ramavtalet med tillhörande tilläggsavtal förlängs på obestämd tid, tills dess att exploateringsavtal tecknats.

Den 14e mars 2018 beslutade kommunstyrelsen att inte godkänna en förlängning av ramavtalet. Skälet är att Huddinge kommun inte bedömer att Concent har ekonomisk- eller organisatorisk förmåga att genomföra projektet.

Den tidigare planen för Preservia och Concent att samarbeta kring projektet blir därmed inte av. Preservia drabbas av beslutet genom att den handpenning som Preservia erlagt till Concent för projektet, samt framtida avkastning från projektet, går förlorade. Preservia kommer att vidta alla möjliga åtgärder för att minimera den eventuella ekonomiska skadan. Förlusten av projektet medför dock en positiv effekt för Preservia gällande bolagets slutbetalningar till Concent avseende tidigare förvärvade projekt Gävle och Bålsta.

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2018 kl. 17.50 CET.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66