Delårsrapport januari - september 2015

JULI - SEPTEMBER 2015

  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,6 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -8,9 MSEK.
  • Kassaflöde 1,4 MSEK
  • Resultat per aktie -17,75 SEK.

JANUARI - SEPTEMBER 2015

  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,9 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -10,5 MSEK.
  • Kassaflöde 1,3 MSEK
  • Resultat per aktie -21,05 SEK.

VDs KOMMENTAR
Vill meddela obligationsinnehavarna att emissionen av obligationen stängdes den 30 oktober som tidigare meddelat i PM. Emissionen nådde alltså sitt mål om 150 miljoner kronor. Vi tackar för det förtroende som visats oss.

Styrelsen kommer under Q4 2015 och Q1 2016 fortsätta och intensifiera arbetet med att identifiera och utvärdera attraktiva objekt för förvärv. Denna process kräver stor noggrannhet och analys, därav följer att processerna tar relativt lång tid. I arbetet ingår också att genomföra due-diligence processer för att säkerställa allt före investeringsbeslut och avtalsskrivning.

Den 16 juli listades obligationen på NGM NDXs lista som är en reglerad marknad för investeringsprodukter. De är nordens ledande aktör i detta marknadssegment. Som likvidgarant använder vi Mangold som därmed säkerställer möjligheten att handel kan bedrivas i obligationen.

Obligationsinnehavarna har nu också fått sin första räntebetalning. De som investerat uppskattar säkerligen den stora spreaden mellan den ränta obligationen ger och marknadsräntorna i övrigt.

Under den tid som löper fram till förvärv för att fylla fastighetsportföljen arbetar vi aktivt med cash management inom Concent-koncernen så att Concent Hyresfastigheter ska ha ett positivt räntenetto.

Stockholm 27 november 2015

Runar Söderholm,
VD Concent Hyresfastigheter AB (publ

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké 25 februari 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 27 november 2015

Runar Söderholm,
Verkställande direktör och styrelseledamot

FÖR YTTERLIGAR INFORMATION KONTAKTA
Runar Söderholm, VD
Telefon + 46 70 090 14 35
runar.soderholm@concent .se

Concent Hyresfatigheter AB (publ)
Or.nr 559001-3875
Sergels Torg 12
SE-111 57 Stockholm
Tel +46 8 509 080 00

OM CONCENT HYRESFASTIGHETER AB (publ)
Concent Hyresfastigheter AB (publ) är ett helägt dotterBolag till Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671.

Concent Hyresfastigheter AB (publ) registrerades 23 januari 2015. Bolagets verksamhet är att bedriva investering i och utveckling av mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet Bolaget har inte haft anställd personal under innevarande räkenskapsår.

Mer information om Concent Hyresfastigheter finns på www.concenthyresfastigheter.se.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66