Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

1 Januari - 30 juni

- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -0,3 MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK
- Kassaflödet uppgick till -0,1 MSEK
- Resultat per aktie uppgick till -3,3 MSEK

Kommande rapporttillfällen
- Delårsrapport Q3  27 november 2015
- Bokslutskommuniké 10 mars 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

2015-08-27

Kontakt:
Runar Söderholm, VD
Telefon: 070-090 14 35
E-post: [email protected]

Om Concent Hyresfastigheter AB (publ)
Concent Hyresfastigheter AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671.

Concent Hyresfastigheter AB (publ) registrerades 23 januari 2015. Bolagets verksamhet är att bedriva investering och utveckling av mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet. Bolaget har inte haft anställd personal under innevarande räkenskapsår.

Mer information om Concent Hyresfastigheter finns på: http://www.concenthyresfastigheter.se/


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66