Concent Hyresfastigheter avslutar teckningsperiod och meddelar om slutgiltigt utfall

Concent Hyresfastigheter meddelar att teckningsperioden för den pågående emissionen av obligationslån är avslutad. Emissionen tillför Concent Hyresfastigheter 150 mkr före emissionskostnader. Kapitalet ska användas till förvärv av hyresfastigheter, främst nyckelfärdiga hyresrättsfastigheter i Stockholmsregionen. Obligationslånet ger en årlig ränta om 7,5% per år under en löptid om 4 år.

Information om Concent Hyresfastigheter och obligationslånet
Obligationerna har en löptid om 4 år med återbetalningsdag den 15 april 2019.

Obligationerna löper med en fastställd årlig ränta om 7,5 %, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott den 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december. Med Första räntebetalningsdag 30 september 2015.

Obligationerna är fritt överlåtbara och handlas sedan den 16 juli på NGM.

30 oktober 2015

För vidare information om företaget eller nyemissionen, vänligen kontakta:
Runar Söderholm
Vd, Concent Hyresfastigheter AB (publ)
Tfn: +46(0)700 901 435
E-mail: [email protected]


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66