Delårsrapport januari - december 2015

OKTOBER - DECEMBER 2015

  •  Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,9 MSEK
  •  Resultat efter skatt uppgick till -3,8 MSEK
  •  Kassaflöde -65,5 MSEK
  •  Resultat per aktie -7,56 SEK

JANUARI - DECEMBER 2015

  •  Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,7 MSEK
  •  Resultat efter skatt uppgick till -13,9 MSEK
  •  Kassaflöde 0,1 MSEK
  •  Resultat per aktie -27,78 SEK

VDs KOMMENTAR
Den 28e december 2015 förvärvade Preservia Fastigheter samtliga aktier i Concent Hyresfastigheter AB från Concent Holding AB. I samband med förvärvet genomfördes namnbyte till Preservia Hyresfastigheter AB och ny styrelse tillsattes.

Preservia Hyresfastigheter är en långsiktig fastighetsägare som investerar och förvaltar bostadsfastigheter, med fokus på nyproducerade hyresrättsfastigheter. Geografiskt fokus är storstäder och tillväxtorter, där bostadsbristen är som högst. Avkastning till bolagets aktieägare och investerare genereras genom fastigheternas driftsnetto samt i förekommande fall dess värdeökning. Preservia Hyresfastigheter investerar primärt i hyresrättsfastigheter som en långsiktig ägare och kan avyttra projekt om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga.

Preservia Hyresfastigheter har under inledningen av det nya året fördjupat diskussionerna kring förvärv av nyproducerade hyresfastigheter. I skrivande stund är det tre olika fastigheter som är långt gångna i förhandlingarna och där styrelsen har förhoppningen att stänga en eller flera av dessa fastighetsaffärer inom den närmaste framtiden. Alla tre potentiella förvärv är lokaliserade i områden där bostadsbristen är hög och med avkastningskrav omkring fem procent per år.

Preservia Hyresfastigheter har en tydlig plan för 2016 och en stark tilltro till att förverkliga dessa planer.

Stockholm 25 februari 2016

Topias Riuttamäki
VD Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Årsredovisning för räkenskapsåret 2015, 22 april 2016
Delårsrapport för januari - juni 2016, 19 augusti 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 25 februari 2016

Topias Riuttamäki,
Verkställande direktör och styrelseledamot

FÖR YTTERLIGAR INFORMATION KONTAKTA
Topias Riuttamäki, VD
Telefon + 46 73 742 13 96
[email protected]

Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Org.nr 559001-3875
Box 5339
102 47 Stockholm

OM PRESERVIA HYRESFASTIGHETER AB (publ)
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Preservia Fastigheter AB (publ),
org.nr 559038-5323.

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) registrerades 23 januari 2015. Bolagets verksamhet är att
bedriva investering i och utveckling av mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet
Bolaget har inte haft anställd personal under innevarande räkenskapsår.

Mer information om Preservia Hyresfastigheter finns på www.preserviahyresfastigheter.se.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66