Avstämningsdag och leveransinformation rörande stamaktier serie B i Preseriva Hyresfastigheter AB

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) har idag offentliggjort utfallet av nyemissionen av stamaktier serie B som innebär att 14 683 141 nya aktier emitterats. Innehavarna som är berättigade till dessa aktier är de obligationsinnehavare av obligationslån med ISIN: SE0006887782 eller ISIN: SE0008014088 på avstämningsdagen den 6 september 2019. Ett par dagar efter avstämningsdagen kommer aktierna levereras till innehavarna.

Bolaget har den 22 januari 2019 meddelat att avstämningsdagen för att vara teckningsberättigad i nyemissionen var bestämd till den 25 januari 2019. Detta datum har behövts flyttas fram till den 6 september 2019, av leveranstekniska skäl. Leveransen av aktier sker genom Eminova Fondkommissions försorg i samarbete med Euroclear Sweden, Sveriges värdepapperscentral.

Bolaget har ansökt om notering av stamaktien serie B vid NGM Nordic MTF. Bolaget kommer meddela marknaden utfallet av den ansökan så snart besked erhållits.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl.17.35 CET.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66