REGMAR

Projekt Bålsta frånträtt

Projekt Bålsta frånträtt

I december 2020 tecknade Preservia genom dotterbolag avtal om försäljning av ca 300 hyresrätter i Bålsta. Bostäderna var vid avtalstidpunkten under uppförande och tillträde av det fastighetsägande bolaget skulle ske vid färdigställande.

Preservia kan nu låta meddela att köparen har tillträtt det fastighetsägande bolaget och projektbolaget har erhållit betalning. Projektbolaget har i sin tur genomfört en första utdelning till ägarna, där Preservias andel av utdelningen uppgår till 66 miljoner kronor. Ytterligare utdelningar från projektbolaget bedöms erhållas senare under året. Resterande likvider kommer att delas ut i takt med att vissa kvarvarande projektrelaterade händelser avslutas, fastställs och kostnadsförs. Det handlar om en handfull projektrelaterade kostnadsposter som fortsatt är öppna och som bedöms vara avslutade innan årsskiftet.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Holding AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected]


Denna information är sådan information som Preservia Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2023, kl.14.00 CET


Om Preservia Holding

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Holding via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Nordic SME Kortnamn PHOL-PREF ISIN-kod SE0013486099